अखेर मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु बडतर्फ

- Advertisement -

मुंबई: मुंबई विदयापीठाचे ऑनलाईन पेपर तपासणीला विलंब झाल्यामुळे विदयार्थ्यांचे उशीरा निकाल लागले होते. या प्रकरणी डॉ.संजय देमुखांच्या निर्णयाविरुध्द बरीच टीका झाली होती. त्यानंतर देशमुखांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले होते. अखेर राज्यपालांनी देशमुखांना कुलगुरुपदावरुन मंगळवारी बडतर्फ केल्याची माहिती समोर आली.

- Advertisement -